Algemene voorwaarden

  1. De ouder(s)/ verzorgers zijn ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor hun kind. Babyconsulent Assen is voor, tijdens of na het consult niet aansprakelijk voor mogelijke schade en/of letsel.
  2. Indien een consult binnen 24 uur voor de geplande afspraak wordt geannuleerd zal er 25,- in rekening worden gebracht. Bij overmacht kan samen worden gekeken naar een passende oplossing.
  3. Indien van toepassing worden reis- en parkeerkosten achteraf doorberekend en apart gefactureerd. De eerste 10 km, enkele reis, (vanaf het adres kleine hout 3 te Assen) zijn inbegrepen in het tarief. Voor iedere extra kilometer wordt €0,26 cent per kilometer in rekening gebracht. De reisafstand wordt berekend in google maps.
  4. Betaling van de factuur geschied uiterlijk 14 dagen na facturering.
  5. De vragenlijst voorafgaand aan het consult heeft als doel een passend consult aan te bieden. Verkregen informatie zal niet worden gedeeld en/of aan derden worden verkocht. De ouder(s)/ verzorgers stemmen er mee in dat de vragenlijst  6 maanden wordt bewaard en  daarna zal worden verwijderd.
  6. Indien er gerookt worden binnenshuis, dan dit graag aangeven.
  7. Bij huisdieren in huis, dit graag aangeven en indien mogelijk het huisdier in een andere ruimte laten verblijven dan waar het consult plaatsvindt in verband met haren op draagmiddelen, draagpoppen, babymassagematjes, etc.  
Stel je vraag via WhatsApp